Artikler mottas / Call for papers

2016-01-28

IP er det sentrale skandinaviskspråklige fagtidsskriftet innenfor studiet av internasjonal politikk og relasjoner. Tidsskriftet kombinerer det beste av faglig innsikt med et ønske om å opplyse og informere bredere lag av befolkningen, og mottar bidrag fra akademikere så vel som praktikere. Det utkommer fire ganger i året og rangeres på nivå 1 i det norske UHR-systemet.

IP legger til grunn en åpen og bred tilnærming til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, ikke hvordan vi studerer det. I tillegg til samfunnsvitenskapene tar vi gjerne i mot artikler fra fagområder som internasjonal politisk økonomi, internasjonal historie og folkerett.  Tidsskriftet har et særlig fokus på norsk og skandinavisk utenrikspolitikk, men mottar artikler fra hele fagfeltet internasjonal politikk.

Ved siden av fagartiklene publiserer IP i hvert nummer en fokusspalte bestående av kortere bidrag under en felles tematikk, samt en bokspalte med essays og anmeldelser av aktuelle publikasjoner.

Fagartikler bør ikke overstige 60.000 tegn med mellomrom. Merk at vi ikke vurderer bidrag som samtidig er sendt til andre skandinaviskspråklige tidsskrifter. Alle fagartikler vurderes av eksterne fagfeller, under prinsippet om dobbel anonymitet, før de eventuelt kommer på trykk. Bidrag til fokusspalten må avtales med redaksjonen i forkant. Alle manuskript sendes tidsskriftet elektronisk via "Send inn artikkel".

IPs redaktører er Kristin M. Haugevik og Julie Wilhelmsen, med Minda Holm og Bjørnar Sverdrup-Thygeson som bokredaktører. IP eies av Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] og utgis av Cappelen Damm Akademisk.