Akademisk frokost: Oljefondet og utenrikspolitikken

2016-03-11

Bør oljefondet være et virkemiddel for norsk utenrikspolitikk? Er det allerede et slikt virkemiddel?

Velkommen til Akademisk frokost og lansering av det første heldigitale og åpent tilgjengelige nummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Svimlende 7066 milliarder kroner er oljefondets oppgitte størrelse i mars. Spørsmålet om å øke bruken av oljepenger på nasjonale formål er et tilbakevendende tema i ordskiftet her hjemme.

Et mindre debattert, men om mulig enda mer innfløkt spørsmål er om oljefondet allerede er eller burde være et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk. Og hvis ja, hvor bevisst og hvordan skal oljefondet brukes for å best ivareta det relativt brede spekteret av norske interesser på den internasjonale arena? Hva er argumentene for og imot å bevare skillet mellom pengene og politikken?

Disse spørsmålene er tema for Akademisk frokost 5. april, og for fokusspalten i det ferske nummeret av Internasjonal Politikk (IP) – det første som er gratis og heldigitalt tilgjengelig for alle. Etter 73 år i papirversjon har NUPI-tidsskriftet fått nytt forlag og blitt såkalt open access, utgitt hos Cappelen Damm Akademisk / Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Vi serverer enkel frokost fra kl. 8, med programstart 8.30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber om at du melder deg på her.

Program:

• Velkommen ved forlagssjef Birgit Skaldehaug og IP-redaktører Julie Wilhelmsen og Kristin Haugevik.

• Dag Dyrdal (Montalban, tidligere NBIM): Oljefondet: Tverrpolitisk pensjonskasse eller aktivt politisk verktøy?

• Ulf Sverdrup (NUPI): Gorillaen i utenrikspolitikken

• Lars Erik Mangset (WWF): Et nytt klima for Oljefondets investeringer

• Panelsamtale og spørsmål fra publikum

Samtalen ledes av Julie Wilhelmsen og Kristin Haugevik (NUPI).

Velkommen!

TIRSDAG 5. APRIL KL. 8.30–10.00.

Vi serverer enkel frokost fra kl. 8.00.

CAPPELEN DAMM, AKERSGATA 47–49, OSLO

NORDIC OPEN ACCESS SCHOLARLY PUBLISHING