Ordingprisen 2017: Fristen for innsendelse er utvidet til 14. desember 2017

2017-12-11

Redaksjonen i Tidsskriftet Internasjonal Politikk inviterer studenter til å sende inn bidrag til Ordingprisen 2017! Manus sendes inn elektronisk via IPs portal (Make a Submission-knappen til høyre). Merk artikkelen «Ordingprisen 2017». Fristen for innsendelse er 14. desember 2017.

Ordingprisen er vår årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene. Deltakere må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i kalenderåret 2016 eller 2017. Bidragene kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende. Se her for mer informasjon.