Ordingprisen 2017 tildeles Antoine de Bengy Puyvallée

2018-02-09

En faglig komité oppnevnt av redaksjonen i Internasjonal Politikk har besluttet å tildele Ordingprisen for beste artikkel i 2017 til Antoine de Bengy Puyvallée. Artikkelen “Norway’s response to Ebola: Mingling altruistic and security concerns” tar for seg Norges bidrag til å bekjempe ebolautbruddet under krisen i Vest-Afrika i 2014.

Teksten er imponerende og benytter Norge som case for å ta tak i et fremvoksende internasjonalt fagfelt (global helse). Den gir et solid empiriske bidrag, langt opp mot forskningsfronten på et tema som også er aktuelt for norsk helse og utenrikspolitikk.

Juryens vurdering av teksten:

Dette er en velskrevet interessant og solid gjennomarbeidet artikkel om hvordan Norge responderte på ebola-krisen i 2014. Norge fremheves som et interessant eksempel på generelle teoretiske debatter om hvordan land responderer på helseutfordringer. Teksten er grundig forankret i fagfeltet, og erfaringene fra Norge brukes til å utfordre etablert teori. Temaet er av allmenn interesse, teksten er lett tilgjengelig, og argumentet fremstilles på en god måte.

 

Om Ordingprisen 2017:

  • Ordingprisen er tidsskriftet Internasjonal Politikk sin årlige pris for beste fagartikkel, skrevet av en bachelor- eller masterstudent fra et av de nordiske landene.
  • Deltakerne må være under utdannelse eller ha avsluttet sin grad i kalenderåret 2016 eller 2017.
  • Bidraget kan være spesialskrevet til konkurransen, eller det kan være et tilpasset kapittel fra et lengre arbeid, et eksamensarbeid, en seminaroppgave eller lignende.
  • Manus kan sendes inn på alle de skandinaviske språkene eller engelsk, vurdering av engelskspråklige manus skjer under forutsetning av at forfattere selv bidrar til oversettelse dersom bidraget aksepteres for trykking.
  • Vinnerteksten blir publisert i tidsskriftet.

Tidligere vinnere av Ordingprisen er:
2016: Maïka Skjønsberg, Université Libre de Bruxelles
2015: Øyvind Svendsen, London School of Economics
2014: Martin G. Søyland, Universitetet i Oslo
2013: Bo Tandrup Christensen, Handelshøjskolen i København
2012: Ingvild Johnsen, Universitetet for miljø og biovitenskap
2011: Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Universitetet for miljø og biovitenskap
2010: Andreas Østhagen, London School of Economics
2009: Mathias Ormestad Frendem, Universitetet i Oslo
2008: Johan Skog Jensen, Universitetet i Oslo