LEIRA, Halvard. Utenrikspolitikk – en begrepshistorie. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 1, p. 1-23, apr. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1034>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1034.