Sverdrup Thygeson, B. (2018). Xi og Kina på terskelen av en ny tid. Internasjonal Politikk, 76(3), 183–192. doi:10.23865/intpol.v76.1042