Sverdrup Thygeson, B. 2018 Sep 6. Xi og Kina på terskelen av en ny tid. Internasjonal Politikk. [Online] 76:3