Tønnesson, Øyvind. "Iselin Theien: «Fra krig til krig. En biografi om C.J. Hambro»" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 3/4 (10 April 2018)