Bekken, B. (2018). Obamas forfatterskap. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 274-277. doi:10.23865/intpol.v75.1118