Bekken, Bjørn Klouman. "Obamas forfatterskap" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 3/4 (10 April 2018)