Neumann, I. (2018). Utenriksminister Børge Brende. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 243-247. doi:10.23865/intpol.v75.1119