Neumann, Iver. "Utenriksminister Børge Brende." Internasjonal Politikk [Online], 75.3/4 (2017): 243-247. Web. 22 Apr. 2019