Neumann, Iver. "Utenriksminister Børge Brende" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 3/4 (22 March 2018)