Pedersen, Torbjørn. "Når nordområdene lever sitt eget liv." Internasjonal Politikk [Online], 76.3 (2018): 140–158. Web. 21 Apr. 2019