HAUGEVIK, Kristin M.; GRÆGER, Nina. «Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa»: Arven etter Brende i europapolitikken. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 3/4, p. 220-229, mar. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1124>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1124.