Haugevik, K., & Græger, N. (2018). «Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa»: Arven etter Brende i europapolitikken. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 220-229. doi:10.23865/intpol.v75.1124