Haugevik, Kristin, & Nina Græger. "«Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa»: Arven etter Brende i europapolitikken." Internasjonal Politikk [Online], 75.3/4 (2017): 220-229. Web. 21 Apr. 2019