Haugevik, Kristin, AND Græger, Nina. "«Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa»: Arven etter Brende i europapolitikken" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 3/4 (22 March 2018)