ANDERSEN, Morten Skumsrud. Brende, Kina, og en skiftende verdensorden. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 3/4, p. 278-285, apr. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1150>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.1150.