Andersen, M. (2018). Brende, Kina, og en skiftende verdensorden. Internasjonal Politikk, 75(3/4), 278-285. doi:10.23865/intpol.v75.1150