Andersen, M. 2018 Apr 19. Brende, Kina, og en skiftende verdensorden. Internasjonal Politikk. [Online] 75:3/4