Andersen, Morten. "Brende, Kina, og en skiftende verdensorden." Internasjonal Politikk [Online], 75.3/4 (2017): 278-285. Web. 19 Apr. 2019