Andersen, Morten. "Brende, Kina, og en skiftende verdensorden" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 3/4 (19 April 2018)