Berge, O. 2018 Oct 4. Mot eit eksplisitt og sjølvbevisst kulturdiplomati. Internasjonal Politikk. [Online] 76:3