HOBSON, Rolf. Etter liberalismen kommer nasjonalismen: 1880-årene viser vei. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 77, n. 1, p. 1-26, mar. 2019. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1287>. Date accessed: 21 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1287.