Hobson, R. 2019 Mar 13. Etter liberalismen kommer nasjonalismen: 1880-årene viser vei. Internasjonal Politikk. [Online] 77:1