Bekkevold, J. (2018). Xi Jinping og Kinas utenrikspolitiske ambisjoner. Internasjonal Politikk, 76(3), 259-268. doi:10.23865/intpol.v76.1353