Haugevik, Kristin, & Ole Jacob Sending. "Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak." Internasjonal Politikk [Online], 76.4 (2018): 366-383. Web. 21 Apr. 2019