Haugevik, Kristin, AND Sending, Ole Jacob. "Norske svar på internasjonale utfordringer: Retorisk endring, stabilitet i tiltak" Internasjonal Politikk [Online], Volume 76 Number 4 (19 December 2018)