Alme, Vårin. "Når alt blir personlig. Trump i internasjonal politikk." Internasjonal Politikk [Online], 76.3 (2018): 241-249. Web. 22 Apr. 2019