Alme, Vårin. "Når alt blir personlig. Trump i internasjonal politikk" Internasjonal Politikk [Online], Volume 76 Number 3 (10 December 2018)