RIEKER, Pernille. Internasjonal politikk og betydningen av statsledernes personlige lederstil. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 3, p. 235-240, dec. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1465>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1465.