HAUGEVIK, Kristin; SENDING, Ole Jacob. Introduksjon: Nordiske svar på geopolitiske utfordringer. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 76, n. 4, p. 311-315, dec. 2018. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1474>. Date accessed: 21 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v76.1474.