Haugevik, Kristin, & Ole Jacob Sending. "Introduksjon: Nordiske svar på geopolitiske utfordringer." Internasjonal Politikk [Online], 76.4 (2018): 311-315. Web. 21 Apr. 2019