Haugevik, Kristin, AND Sending, Ole. "Introduksjon: Nordiske svar på geopolitiske utfordringer" Internasjonal Politikk [Online], Volume 76 Number 4 (19 December 2018)