DANIELSEN, Helge. Pro-atlantisk påvirkningspolitikk i Norge i årene rundt 1949. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 77, n. 1, p. 108-116, mar. 2019. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1620>. Date accessed: 22 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1620.