Danielsen, H. 2019 Mar 29. Pro-atlantisk påvirkningspolitikk i Norge i årene rundt 1949. Internasjonal Politikk. [Online] 77:1