Oma, I. (2019). NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag. Internasjonal Politikk, 77(1), 71-83. doi:10.23865/intpol.v77.1621