Oma, I. 2019 Mar 29. NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag. Internasjonal Politikk. [Online] 77:1