Oma, Ida Maria. "NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag." Internasjonal Politikk [Online], 77.1 (2019): 71-83. Web. 22 May. 2019