Oma, Ida Maria. "NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag" Internasjonal Politikk [Online], Volume 77 Number 1 (29 March 2019)