Romarheim, Anders. "USA og Norge i Trumps verden." Internasjonal Politikk [Online], 75.1 (2017): n. pag. Web. 21 Apr. 2019