Romarheim, Anders. "USA og Norge i Trumps verden" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 1 (31 March 2017)