HOLM, Minda. Norge, USA og det liberale verdifellesskapet. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 1, mar. 2017. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/700>. Date accessed: 21 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ip.v75.700.