Holm, Minda. "Norge, USA og det liberale verdifellesskapet." Internasjonal Politikk [Online], 75.1 (2017): n. pag. Web. 22 Apr. 2019