Henriksen, A., & Ringsmose, J. (2018). ”We're America, Bitch!”: Europæisk og dansk sikkerhed under Trump. Internasjonal Politikk, 76(3), 121–139. doi:10.23865/intpol.v76.896