Henriksen, A., & Ringsmose, J. 2018 Aug 27. ”We're America, Bitch!”: Europæisk og dansk sikkerhed under Trump. Internasjonal Politikk. [Online] 76:3