HAUGEVIK, Kristin M.; SVERDRUP, Ulf. Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt. Internasjonal Politikk, [S.l.], v. 75, n. 2, oct. 2017. ISSN 1891-1757. Available at: <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/992>. Date accessed: 22 feb. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/intpol.v75.992.