Haugevik, Kristin, AND Sverdrup, Ulf. "Norden og Storbritannia – et nytt avsnitt" Internasjonal Politikk [Online], Volume 75 Number 2 (30 October 2017)