[1]
Jensen, M.S. 2019. Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer. Internasjonal Politikk. 77, 3 (sep. 2019), 266–277. DOI:https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1369.